P1a
Linia pojedyncza przerywana - długa
P1b
Linia pojedyncza przerywana - krótka
P1c
Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca
P1d
Linia pojedyncza przerywana - prowadząca wąska
P1e
Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka
P2a
Linia pojedyncza ciągła - wąska
P2b
Linia pojedyncza ciągła - szeroka
P3a
Linia jednostronnie przekraczalna - długa
P3b
Linia jednostronnie przekraczalna - krótka
P4
Linia podwójna ciągła
P5
Linia podwójna przerywana
P6
Linia ostrzegawcza
P6a
Linia ostrzegawcza naprowadzająca
P7a
Linia krawędziowa - przerywana szeroka
P7b
Linia krawędziowa - ciągła szeroka
P7c
Linia krawędziowa - przerywana wąska
P7d
Linia krawędziowa - ciągła wąska
P8a
Strzałka kierunkowa na wprost
P8b
Strzałka kierunkowa w lewo
P8c
Strzałka kierunkowa do zawracania
P8d
Strzałka kierunkowa w prawo
P8e
Strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo
P8f
Strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo
P8g
Strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo
P8h
Strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub w prawo
P8i
Strzałka kierunkowa na wprost lub do zawracania
P9a
Strzałka naprowadzająca w lewo
P9b
Strzałka naprowadzająca w prawo
P10
Przejście dla pieszych
P11
Przejazd dla rowerzystów
P12
Linia bezwzględnego zatrzymania
P13
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
P14
Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
P15
Trójkąt podporządkowania
P16
Napis "Stop"
P17
Linia przystankowa
P18
Linie wyznaczające stanowiska postojowe
P19
Linia wyznaczająca pas postojowy
P20
Stanowisko postojowe zastrzeżone – „kopertaę
P21
Powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym
P22
Napis "BUS"
P23
Rower
P24
Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
P25
Próg zwalniający
Kontakt
Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe
"BiG" Ługów 18, 66-200 Świebodzin
tel.
68 382 54 32
fax
68 382 09 64
Copyright by Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe BiG 2007-2014
Created by © GRT STUDIO
strony internetowe świebodzin