A1
Niebezpieczny zakręt w prawo
A2
Niebezpieczny zakręt w lewo
A3
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
A4
Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
A5
Skrzyżowanie dróg
A6a
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
A6b
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną wystepującą po prawej stronie
A6c
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną wystepującą po lewej stronie
A6d
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
A6e
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
A7
Ustąp pierwszeństwa
A8
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
A9
Przejazd kolejowy z zaporami
A10
Przejazd kolejowy bez zapór
A11
Nierówna droga
A11a
Próg zwalniający
A12a
Zwężenie jezdni - dwustronne
A12b
Zwężenie jezdni - prawostronne
A12c
Zwężenie jezdni - lewostronne
A13
Ruchomy most
A14
Roboty na drodze
A15
Śliska jezdnia
A16
Przejście dla pieszych
A17
Dzieci
A18a
Zwierzęta gospodarskie
A18b
Zwierzeta dzikie
A19
Boczny wiatr
A20
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
A21
Tramwaj
A22
Niebezpieczny zjazd
A23
Stromy podjazd
A24
Rowerzyści
A25
Spadające odłamki
A26
Lotnisko
A27
Nabrzeże lub brzeg rzeki
A28
Sypki żwir
A29
Sygnały świetlne
A30
Inne niebezpieczeństwo
A31
Niebezpieczne pobocze
A32
Oszronienie jezdni
A33
Zator drogowy
A34
Wypadek drogowy
B1
Zakaz ruchu w obu kierunkach
B2
Zakaz wjazdu
B3
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjatkiem motocykli jednosladowych
B3a
Zakaz wjazdu autobusów
B3/4/10
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowych
B3/4
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
B4
Zakaz wjazdu motocykli
B5
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowch
B6
Zakaz wjazdu ciągników rolnichych
B7
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami
B8
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
B9
Zakaz wjazdu rowerów
B10
Zakaz wjazdu motorowerów
B11
Zakaz wjazdu wózków rowerowych
B12
Zakaz wjazdu wózków ręcznych
B13
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
B13a
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
B14
Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami które mogą skazić wodę
B15
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m
B16
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m
B17
Zakaz wjazdu pojazdów o długosci ponad ... m
B18
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t
B19
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi wiekszym niż ...t
B20
Stop
B21
Zakaz skręcania w lewo
B22
Zakaz skręcania w prawo
B23
Zakaz zawracania
B24
Koniec zakazu zawracania
B25
Zakaz wyprzedzania
B26
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B27
Koniec zakazu wyprzedzania
B28
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
B29
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
B30
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
B31
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
B32
Stój - kontrola celna
B32a
Stój - kontrola graniczna
B32b
Stój - rogatka uszkodzona
B32c
Stój - sygnalizacja uszkodzona
B32d
Stój - wjazd na prom
B32e
Stój - kontrola drogowa
B33
Ograniczenie prędkości
B34
Koniec ograniczenia prędkości
B35
Zakaz postoju
B36
Zakaz zatrzymywania się
B37
Zakaz postoju w dni nieparzyste
B38
Zakaz postoju w dni parzyste
B39
Strefa ograniczonego postoju
B40
Koniec strefy ograniczonego postoju
B41
Zakaz ruchu pieszych
B42
Koniec zakazów
B43
Strefa ograniczonej prędkości
B44
Koniec strefy ograniczonej prędkości
C1
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
C2
Nakaz jazdy w prawo za znakiem
C3
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
C4
Nakaz jazdy w lewo za znakiem
C5
Nakaz jazdy prosto
C6
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
C7
Nakaz jazdy prosto lub w lewo
C8
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
C9
Nakaz jazdy z prawej strony znaku
C10
Nakaz jazdy z lewej strony znaku
C11
Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
C12
Ruch okrężny
C13
Droga dla rowerów
C13a
Koniec drogi dla rowerów
C14
Prędkość minimalna
C15
Koniec Prędkości minimalnej
C16
Droga dla pieszych
C16a
Koniec drogi dla pieszych
C13/16
Droga dla pieszych i rowerów
C13/16
Droga dla pieszych i rowerów
C17
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
C18
Nakaz używania łańcuchów przeciwślizgowych
C19
Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwślizgowych
D1
Droga z pierwszeństwem
D2
Koniec drogi z pierwszeństwem
D3
Droga jednokierunkowa
D4a
Droga bez przejazdu
D4b
Wjazd na drogę bez przejazdu
D4c
Wjazd na drogę bez przejazdu
D5
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi
D6
Przejście dla pieszych
D6a
Przejazd dla rowerzystów
D6b
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
D7
Droga ekspresowa
D8
Koniec drogi ekspresowej
D9
Autostrada
D10
Koniec autostrady
D11
Początek pasa ruchu dla autobusów
D11a
Początek pasa ruchu dla autobusów
D12
Pas ruchu dla autobusów
D13
Początek pasa ruchu powolnego
D14
Koniec pasa ruchu
D15
Przystanek autobusowy
D16
Przystanek trolejbusowy
D17
Przystanek tramwajowy
D18
Parking
D18a
Parking - miejsce zastrzeżone
D18b
Parking zadaszony
D19
Postój taksówek
D20
Koniec postoju taksówek
D21
Szpital
D21a
Policja
D22
Punkt opatrunkowy
D23
Stacja paliwowa
D23a
Stacja paliwowa z gazem do napędu pojazdów
D24
Telefon
D25
Poczta
D26
Stacja obsługi technicznej
D26a
Wulkanizacja
D26b
Myjnia
D26c
Toaleta publiczna
D26d
Natrysk
D27
Bufet lub kawiarnia
D28
Restauracja
D29
Hotel (motel)
D30
Obozowisko (kemping)
D31
Obozowisko (kemping) wyposazone w podłączenia elektryczne do przyczep
D32
Pola biwakowe
D33
Schronisko młodzieżowe
D34
Punkt informacji turystycznej
D34a
Informacjia radiowa o ruchu drogowym
D35
Przejście podziemne dla pieszych
D35a
Schody ruchome w dół
D36
Przejscie nadziemne dla pieszych
D36a
Schody ruchome w górę
D37
Tunel
D38
Koniec tunelu
D39
Dopuszczalne predkości
D40
Strefa zamieszkania
D41
Koniec strefy zamieszkania
D42
Obszar zabudowany
D43
Koniec obszaru zabudowanego
D44
Strefa parkowania
D45
Koniec strefy parkowania
D46
Droga wewnętrzna
D47
Koniec drogi wewnętrznej
D48
Zmian pierwszeństwa
D49
Pobór opłat
T1
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T1a
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T2
Tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym wystepuje niebezpieczenwo
T3
Tablicza wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo
T3a
Tablicza wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T5
Tabliczka wskazująca poczatek drogi kretej
T6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
T6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg
T7
Tabliczka wskazująca układ torów i dróg na przejeździe
T8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T9
Tabliczka wskazujaca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T10
Tabliczka wskazujaca bocznicę kolejową lub tor manewrowy
T11
Tabliczka wskazujaca przeprawę promową
T12
Tabliczka wskazujaca podłuzny uskok nawierzchni
T13
Tabliczka wskazujaca odcinek drogi, na którym wystepują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T14
Miejsca częstych potrąceń pieszych
T14a
Miejsca częstych zderzeń pojazdów
T14b
Miejsca częstych zderzeń pojazdów
T14c
Miejsce częstych zderzeń z pociągami
T14d
Miejsce częstych zderzeń z tramwajami
T15
Tabliczka wskazująca miejsce czestych wypadków powodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względów n
T16
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T16a
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T17
Tabliczka wskazująca granicę państwa
T18
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18a
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18b
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18c
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T19
Tabliczka informacyjna o malowaniu znaków poziomych
T20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca do którego lub w którym zakaz obowiązuje
T22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T23a
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla motocykli
T23b
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekr
T23c
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla ciągników rolniczych
T23d
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą
T23e
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą kampingową
T23f
T23g
T23h
T23i
T23j
T24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania
T25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania
T25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu posyoju lub zatrzymania
T26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu
T27
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T29
Tabliczka informująca o dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające
T30a
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30b
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30c
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30d
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30e
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30f
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30g
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30h
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30i
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
G1a
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G1b
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni
G1c
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni
G1d
Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G1e
Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni
G1f
Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni
G2
Sieć pod napięciem
G3
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym
G4
Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym
F1
Przejście graniczne
F2
Przekraczanie granicy zabronione
F3
Granica obszaru administracyjnego
F4
Nazwa rzeki
F5
Uprzedzenie o zakazie
F6
Znak uprzedzający o zakazie lub niebezpieczeństwie wystepującym na skrzyżowaniu
F6a
Znak uprzedzający o zakazie lub niebezpieczeństwie wystepującym na skrzyżowaniu
F7
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
F8
Objazd w związku z zamknieciem drogi
F9
Znak prowadzący na drodze objazdowej
F10
Kierunki na pasach ruchu
F11
Kierunki na pasie ruchu
F12
Znak wskazujacy przejazd tranzyowy umieszczony przed skrzyzowaniem
F13
przejazd tranzytowy
F14a
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 300m przed pasem wyłączenia
F14b
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 200m przed pasem wyłączenia
F14c
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczona w odległości 100m przed pasem wyłączenia
F15
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnychkierunków ruchu
F16
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
F17
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
F18
Przeciwny kierunke dla okreslonych pojazdów
F18a
Przeciwny kierunke dla okreslonych pojazdów
F19
Pas ruchu dla rowerów
F20
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
F21
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
F22
Ograniczenie na pasie ruchu
E1
Tablica przeddrogowskazowa
E1
Tablica przeddrogowskazowa ze znakami zakazu oraz wyróżnikami państw dla oznaczenia przejść graniczn
E1
Tablica przed skrzyzowaniem o ruchu okrężnym
E1a
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
E1b
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
E2a
Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
E2b
Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
E2c
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
E2d
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
E2e
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wiazdę na autostradę
E3
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
E4
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
E5
Drogowskaz do dzielnicy miasta
E6
Drogowskaz do lotniska
E6a
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
E6b
Drogowskaz do dworca autobusowego
E6c
Drogowskaz do przystani promowej
E7
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglarskiej
E8
Drogowskaz do plaży lub miejsca kompielowego
E9
Drogowskaz do muzeum
E10
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultura
E11
Drogowskaz do zabytku przyrody
E12
Drogowskaz do punktu widokowego
E12a
Drogowskaz do szlaku rowerowego
E13
Tablica kierunkowa
E14
Tablica szlaku drogowego
E14a
Tablica szlaku drogowego na autostradzie
E15a
Numer drogi krajowej
E15b
E15c
Numer autostrady
E15d
Numer drogi ekspresowej
E15e
trzycyfrowy numer drogi wojewódzkiej, na której dopuszcza się zwiększony do 10t nacisk osi pojazdu
E16
Numer szlaku miedzynarodowego
E17a
Miejscowość
E18a
Koniec miejscowość
E20
Tablica węzła drogowego na autostradzie
E19a
Drogowskaz Obwodnica
E21
Dzielnica osiedle
E22a
E22b
E22c
E22c
A32
Oszronienie jezdni (kopia)
R1
szlak rowerowy lokalny
R1a
początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego R-1a
R1b
zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
R2
R2a
R3
tablica szlaku rowerowego lokalnego
R4
informacja o szlaku rowerowym
R4a
informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
R4b
zmiana kierunku szlaku rowerowego
R4c
drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
R4d
drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
R4e
tablica przed drogowskazowa szlaku drogowego
A1
Kąpiel zabroniona
A2
Kąpiel zabroniona - szlak żeglowy
A3
Kąpiel zabroniona - most
A4
Kąpiel zabroniona - spiętrzenie wody
A5
Kąpiel zabroniona - woda skażona
A6
Kąpiel zabroniona - woda pitna
A7
Kąpiel zabroniona - hodowla ryb
A8
Skakanie dowody zabronione
B1
nakaz zakładania kamizelek ratunkowych
B2
nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi
C1
wiry
C2
niebezieczna głębokość wody
C3
nagły uskok
C4
pale
C5
skały podwodne
C6
kamieniste dno
C7
sieci rybackie
C8
wodorosty
C9
zimna woda
C10
plaża strzeżona
C11
punkt medyczny
C12
telefon
A1
zakaz przejscia
A2
zakaz wyprzedzania
A3
zakaz wyprzedzania - dotyczy zestawów
A4
zakaz mijania i wyprzedzania
A5
zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
A6
zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
A7
zakaz cumowania do brzegu
A8
zakaz zawracania
A9
zakaz wytwarzania fali
A10
zakaz przejścia za skrajnią określoną tablicami ( pod mostem, przez jaz)
A11
zakaz przejscia - przygotować się do wejscia lub przejścia
A12
zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
A13
zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawnienia sportu lub rekreacji
A14
zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
A15
zakaz ruchu statków żeglowych
A16
zakaz ruchu statków które nie sa statkami onapędzie mechanicznym i żaglowym
A17
zakaz pływania na desce z żaglem
A18
koniec strefy w której małe statki uzywane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekracji mogły rozwijać duże prędkości
A19
zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
A20
zakaz ruchów statków wodnych
B1
nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
B2a
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglowego która leży z lewej strony burty
B2b
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglowego która leży z prawej strony burty
B3a
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglowego, która leży z lewej burty
B3b
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglowego, która leży z prawej burty
B4a
nakaz przejścia na tą stronę szlaku żeglowego , która leży z lewej burty
B4b
nakaz przejścia na tą stronę szlaku żeglowego , która leży z prawej burty
B5
nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
B6
nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h
B7
nakaz nadania sygnału dźwiękowego
B8
nakaz zachowania szczególnej ostrożności
B9a
nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główny szlak dozwolone gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursulub prędkości.
B9b
nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej która może mieć miejsce gdy nie zmusza to statków do smiany kursu lub prędkości
B10
nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki
B11a
nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego
B11b
nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
C1
ograniczona głębokość
C2
ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłemwody
C3
ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego
C4
inne ograniczenia ruchu żeglowego
C5
granicza szlaku żeglowego oddalona od prawego / lewego brzegu w metrach. Statki powinny przechodzić w odległości większej.
D1
zalecenie przejścia w obydwu kierunkach
D1b
zalecenie przejścia w jednym kierunku
D2
zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze
D4
zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego
E1
zezwolenie przejścia
E2
wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
E3
jaz wniewielkiej odległości
E4a
prom na uwięzi
E4b
prom przemieszczający się swobodnie
E5
zezwolenie na postój na kotwicy lub na cumach przy brzegu
E5.1
zezwolenie na postój na akwenie którego szerokość wmetrach jest podana na znaku
E5.2
zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach podanymi na znaku licząc od miejsca ustawienia znaku
E5.3
zezwolenie na postój brta przy burcie w maksymalnej liczbie podanej na znaku
E5.4
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania
E5.5
miejsce postoju przeznaczone dla statków przeznaczonych do pchania które powinny pokazywać jednoniebieskie światłolub jeden niebieski stożek.
E5.6
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki.
E5.7
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki.
E5.8
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchaniaktóre nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w par. 3.14
E5.9
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
E5.10
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac dwa niebieskie światło lub dwa niebieskie stożeki
E5.11
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
E5.12
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w par 3.14
E5.13
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
E5.14
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożeki
E5.15
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożeki
E8
wskazanie miejsca do zawracania
E9a
skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E9b
połaczenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E10a
skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E10b
połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek (kopia)
E11
koniec obowiązywania zakazu lub nakazu olbo ograniczenia - obowiązacuje tylko w jednymkierunku ruchu żeglowego
E13
miejsce poboru wody pitnej
E14
miejsce w którym można kożystać z telefonu
E15
zezwolenie na ruch żeglowy statków onapędzie mechanicznym
E16
zezwolenie na ruch żeglowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
E17
zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego lub holowanie statków powietrznych za statkiem
E18
zezwolenie na ruch statków żaglowych
E19
zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
E20
zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
E21
zezwolenie na ruch statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością
E22
zezwolenie na wodowanie i wyciąganie statków na brzeg
E23
wskazanie kanału radiotelefonicznego na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
E24
zezwolenie na ruch statków wodnych
Kontakt
Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe
"BiG" Ługów 18, 66-200 Świebodzin
tel.
68 382 54 32
fax
68 382 09 64
Copyright by Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe BiG 2007-2014
Created by © GRT STUDIO
strony internetowe świebodzin