T1
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T1a
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T2
Tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym wystepuje niebezpieczenwo
T3
Tablicza wskazująca koniec odcinka, na którym występuje niebezpieczeństwo
T3a
Tablicza wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T4
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T5
Tabliczka wskazująca poczatek drogi kretej
T6a
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T6b
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych
T6c
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie
T6d
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg
T7
Tabliczka wskazująca układ torów i dróg na przejeździe
T8
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T9
Tabliczka wskazujaca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T10
Tabliczka wskazujaca bocznicę kolejową lub tor manewrowy
T11
Tabliczka wskazujaca przeprawę promową
T12
Tabliczka wskazujaca podłuzny uskok nawierzchni
T13
Tabliczka wskazujaca odcinek drogi, na którym wystepują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T14
Miejsca częstych potrąceń pieszych
T14a
Miejsca częstych zderzeń pojazdów
T14b
Miejsca częstych zderzeń pojazdów
T14c
Miejsce częstych zderzeń z pociągami
T14d
Miejsce częstych zderzeń z tramwajami
T15
Tabliczka wskazująca miejsce czestych wypadków powodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względów n
T16
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T16a
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T17
Tabliczka wskazująca granicę państwa
T18
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18a
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18b
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T18c
Tabliczka wskazująca nioczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T19
Tabliczka informacyjna o malowaniu znaków poziomych
T20
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T21
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca do którego lub w którym zakaz obowiązuje
T22
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T23a
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla motocykli
T23b
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekr
T23c
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla ciągników rolniczych
T23d
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą
T23e
Tabliczka wskazująca ograniczenia dla pojazdów z przyczepą kampingową
T23f
T23g
T23h
T23i
T23j
T24
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T25a
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymania
T25b
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymania
T25c
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu posyoju lub zatrzymania
T26
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymania dotyczy strony placu
T27
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T28
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T29
Tabliczka informująca o dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające
T30a
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30b
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30c
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30d
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30e
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30f
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30g
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30h
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
T30i
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Kontakt
Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe
"BiG" Ługów 18, 66-200 Świebodzin
tel.
68 382 54 32
fax
68 382 09 64
Copyright by Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe BiG 2007-2014
Created by © GRT STUDIO
strony internetowe świebodzin