A1
zakaz przejscia
A2
zakaz wyprzedzania
A3
zakaz wyprzedzania - dotyczy zestawów
A4
zakaz mijania i wyprzedzania
A5
zakaz postoju na szerokości określonej na znaku w metrach (od znaku)
A6
zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, łańcucha lub liny
A7
zakaz cumowania do brzegu
A8
zakaz zawracania
A9
zakaz wytwarzania fali
A10
zakaz przejścia za skrajnią określoną tablicami ( pod mostem, przez jaz)
A11
zakaz przejscia - przygotować się do wejscia lub przejścia
A12
zakaz ruchu statków o napędzie mechanicznym
A13
zakaz ruchu statków używanych wyłącznie do uprawnienia sportu lub rekreacji
A14
zakaz uprawiania narciarstwa wodnego oraz holowania statków powietrznych za statkiem
A15
zakaz ruchu statków żeglowych
A16
zakaz ruchu statków które nie sa statkami onapędzie mechanicznym i żaglowym
A17
zakaz pływania na desce z żaglem
A18
koniec strefy w której małe statki uzywane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekracji mogły rozwijać duże prędkości
A19
zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
A20
zakaz ruchów statków wodnych
B1
nakaz ruchu w kierunku wskazanym przez znak
B2a
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglowego która leży z lewej strony burty
B2b
nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglowego która leży z prawej strony burty
B3a
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglowego, która leży z lewej burty
B3b
nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglowego, która leży z prawej burty
B4a
nakaz przejścia na tą stronę szlaku żeglowego , która leży z lewej burty
B4b
nakaz przejścia na tą stronę szlaku żeglowego , która leży z prawej burty
B5
nakaz zatrzymania statku w warunkach określonych przepisami
B6
nakaz nieprzekraczania podanej na znaku prędkości w km/h
B7
nakaz nadania sygnału dźwiękowego
B8
nakaz zachowania szczególnej ostrożności
B9a
nakaz zachowania szczególnej ostrożności. Wyjście na główny szlak dozwolone gdy nie zmusi to statków na tej drodze do zmiany kursulub prędkości.
B9b
nakaz zachowania szczególnej ostrożności przy przecinaniu drogi wodnej która może mieć miejsce gdy nie zmusza to statków do smiany kursu lub prędkości
B10
nakaz zmiany kursu lub prędkości przez statki idące drogą główną w sytuacjach gdy z portu lub bocznej drogi wodnej wychodzą statki
B11a
nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego
B11b
nakaz prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego na wskazanym kanale
C1
ograniczona głębokość
C2
ograniczona wysokość prześwitu nad zwierciadłemwody
C3
ograniczona szerokość szlaku lub kanału żeglownego
C4
inne ograniczenia ruchu żeglowego
C5
granicza szlaku żeglowego oddalona od prawego / lewego brzegu w metrach. Statki powinny przechodzić w odległości większej.
D1
zalecenie przejścia w obydwu kierunkach
D1b
zalecenie przejścia w jednym kierunku
D2
zalecenie trzymania się we wskazanym obszarze
D4
zalecenie przejścia w kierunku określonym strzałką lub w nocy w kierunku światła izofazowego
E1
zezwolenie przejścia
E2
wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną
E3
jaz wniewielkiej odległości
E4a
prom na uwięzi
E4b
prom przemieszczający się swobodnie
E5
zezwolenie na postój na kotwicy lub na cumach przy brzegu
E5.1
zezwolenie na postój na akwenie którego szerokość wmetrach jest podana na znaku
E5.2
zezwolenie na postój na akwenie ograniczonym odstępami w metrach podanymi na znaku licząc od miejsca ustawienia znaku
E5.3
zezwolenie na postój brta przy burcie w maksymalnej liczbie podanej na znaku
E5.4
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania
E5.5
miejsce postoju przeznaczone dla statków przeznaczonych do pchania które powinny pokazywać jednoniebieskie światłolub jeden niebieski stożek.
E5.6
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożki.
E5.7
miejsce postoju zarezerwowane dla statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki.
E5.8
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjątkiem statków przeznaczonych do pchaniaktóre nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w par. 3.14
E5.9
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
E5.10
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac dwa niebieskie światło lub dwa niebieskie stożeki
E5.11
miejsce postoju zarezerwowane dla statków z wyjatkiem statków przeznaczonych do pchania, które powinny pokazywac trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożki
E5.12
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które nie są obowiązane pokazywać znaków wskazanych w par 3.14
E5.13
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać jedno niebieskie światło lub jeden niebieski stożek
E5.14
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać dwa niebieskie światła lub dwa niebieskie stożeki
E5.15
miejsce postoju zarezerwowane dla wszystkich statków które powinny pokazywać trzy niebieskie światła lub trzy niebieskie stożeki
E8
wskazanie miejsca do zawracania
E9a
skrzyżowanie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E9b
połaczenie z drogą uznaną za boczną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E10a
skrzyżowanie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek
E10b
połączenie z drogą uznaną za główną drogę wodną w stosunku do drogi wodnej po której idzie statek (kopia)
E11
koniec obowiązywania zakazu lub nakazu olbo ograniczenia - obowiązacuje tylko w jednymkierunku ruchu żeglowego
E13
miejsce poboru wody pitnej
E14
miejsce w którym można kożystać z telefonu
E15
zezwolenie na ruch żeglowy statków onapędzie mechanicznym
E16
zezwolenie na ruch żeglowy statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji
E17
zezwolenie na uprawianie narciarstwa wodnego lub holowanie statków powietrznych za statkiem
E18
zezwolenie na ruch statków żaglowych
E19
zezwolenie na ruch statków o napędzie wiosłowym
E20
zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
E21
zezwolenie na ruch statków sportowych i turystycznych z dużą prędkością
E22
zezwolenie na wodowanie i wyciąganie statków na brzeg
E23
wskazanie kanału radiotelefonicznego na którym można uzyskać informacje nawigacyjne
E24
zezwolenie na ruch statków wodnych
Kontakt
Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe
"BiG" Ługów 18, 66-200 Świebodzin
tel.
68 382 54 32
fax
68 382 09 64
Copyright by Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe BiG 2007-2014
Created by © GRT STUDIO
strony internetowe świebodzin