Spółka Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BiG” Sp. z o.o. powstała w 1991 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Zakład Produkcji Znaków Drogowych BiG s.c. dopiero
w 1994 roku przekształciła się w spółkę z o.o. Przez cały ten okres firma podnosi standardy produktów i usług zaspakajając coraz wyższe wymagania klientów.

        Od momentu założenia spółka działa w branży drogowej i specjalizuje się w zakresie produkcji i montażu oznakowania oraz urządzeń i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W miarę rozwoju powiększała swój zakres o usługi:
- oznakowania poziomego,
- kompleksowej obsługi dróg (letniej i zimowej).

       Spółka działa na terenie ogólnopolskim jednak strategicznym obszarem jest zachodnia Polska w szczególności województwo lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. 

      Głównymi klientami są firmy budowlane i klienci instytucjonalni a także odbiorcy indywidualni, agencje reklamowe, stacje paliw, wspólnoty mieszkaniowe, zarządcy parkingów, marketów i centra handlowe.

Kontakt
Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe
"BiG" Ługów 18, 66-200 Świebodzin
tel.
68 382 54 32
fax
68 382 09 64
Copyright by Drogowe Centrum Produkcyno-Handlowe BiG 2007-2014
Created by © GRT STUDIO
strony internetowe świebodzin